אדורה-השכונה המזרחית
אדורה-השכונה המזרחית

בינוי ותכנון מפורט ל-48 יח''ד בבניה מדורגת- יזם: בנייני בר-אמנה חברה לבניה ופתוח בע''מ- בתכנון

שילה-השכונה המערבית
שילה-השכונה המערבית

בינוי ותכנון מפורט ל-54 יח''ד חד משפחתיות- יזם: בנייני בר-אמנה חברה לבניה ופתוח בע''מ- בביצוע

אדורה-השכונה המזרחית
אדורה-השכונה המזרחית

בינוי, פיתוח סביבתי ותכנון מפורט ל-10 יח''ד חד משפחתיות- יזם: בנייני בר-אמנה חברה לבניה ופתוח בע''מ- גמר בניה 2013

אדורה-השכונה המזרחית
אדורה-השכונה המזרחית

בינוי ותכנון מפורט ל-48 יח''ד בבניה מדורגת- יזם: בנייני בר-אמנה חברה לבניה ופתוח בע''מ- בתכנון

1/9

לחץ על התמונה להגדלה